MatchMode

- From Spectator to Participator

A Plattform for Mobil Communication

Arena MatchMode is an innovative and customized service
that creates a longer and larger arena experience 

Image description

Tydligt behov: Besökare tar det nästan för givet idag att det finns en app och en mediekanal för evenemangen. Dessutom använder besökarna flera andra appar som stöd för sitt evenemangsdeltagande. Våra under-sökningar visar att de flesta besökare vill ha mer stöd och vi har också en bra bild av vad de vill ha.

 

Sponsring av evenemang kan i stort sett upplevas på två sätt: där det ena är passivt och ert varumärke exponeras på olika marknadsföringsytor och det andra är aktivt där ni kan nyttja evenemanget och ert sponsorskap för att utveckla era kund- och/eller målgruppsrelationer. Många sponsorer vill öka den aktiva delen.

  

Vår metod: Vi tar fram en kommunikationsplan för Era målgrupper vid utvalda evenemang. Kommunikations-planen syftar till att ge er målgrupp mervärde och förhöjd upplevelse av sitt besök, inte bara under evenemanget utan även före och efter.

 

Därefter anpassar vi tillsammans med Er en app (antingen har ni redan en eller så använder vi vår) som evenemangs-besökarna vill ladda ner (iTunes) och aktivera i sin telefon. De vill detta eftersom appens funktioner förhöjer och förlänger evene-mangsupplevelsen.

När appen är nedladdad och aktiverad startar er upplevelsekommunikation. Syftet med denna är att:

- Att före, under och efter evenemanget skapa positiv association till ert varumärke, då ni är avsändaren av den

  kommunikationsplattform som förhöjer och förlänger upplevelsen.

- Ni får genom tydlig mätbarhet lära Er mer om besökaren som målgrupp.

- Med vår IT-plattform kan vi skapa relationsmarknadsföring istället för massmarknadsföring vid evenemang.

  

Fördelar: MatchMode har tillsammans med partners kunnande om vad evene-mangsbesökare vill ha och hur man anpassar en effektiv kommunikationsplan baserade på dessa behov. MatchMode har en egenutvecklad IT-plattform för mobil kommunikation som har funktioner för att genomföra kommunikationsplanen via appar och utifrån besökarens behov.

 

Kommunikationsaktiviteterna genomförs via mobilt internet och låter användarna till stor del vara delaktig i kommunikationen. Kommunikation kombineras med att förse användarna med relevant information, dels information som är oberoende av tid och plats och dels information som är beroende av tid och plats. 

 

ETT STARTK TEAM

 

MatchMode är utvecklad under två års tid ihop med ledande aktörer inom IT, upplevelser och beteendefrågor tillsammans med lagen och publiken.


Matchmode levereras tillsammans med kompenta partners. HiQ står för en robust IT-plattform och IMCG för kreativa kommunikationsstrategier samt lönsamma affärsmodeller.

 

 

ERA KUNDER är VÅRA KUNDER